FREDBREVET

We werken volgens de nieuwe leerlijn zwemmen, beter gekend als 'FREDBREVET'. Met deze leerlijn leren de kinderen zwemmen in 5 verschillende fasen met speciale aandacht op het overleven.

Waterwennen


Leren Overleven


Leren Zwemmen


Verbreden
(verschillende slagen, verschillende zwemsporten, ...)


Verdiepen 

(Verfijning, specialisatie)


In deze leerlijn wordt de nadruk gelegd op een veilig gevoel in het water. Bovendien wordt ook de combinatie gemaakt met het aquatisch ademen tijdens het aanleren van de zwembeweging.

Niet elk kind gaat even snel vooruit in dit proces. Wij hechten dan ook belang aan het welbevinden van elk kind en proberen ieder kind op zijn/haar eigen tempo in de juiste zwemrichting te krijgen.